Wie zijn we

De MuziekRoute verzorgt creatief muziekonderwijs aan alle leerlingen van de reguliere basisscholen in de Utrechtse wijk Overvecht. Met een enthousiast team van docenten en in nauwe samenwerking met de scholen werken we aan de creatieve en muzikale competenties van zowel de allerjongste Overvechters als de kinderen die op het punt staan de basisschool te verlaten. 

De lessen van de MuziekRoute richten zich op samen musiceren, zingen, creëren en improviseren. Hiermee stimuleren we sociaal-emotionele en muzikale vaardigheden en dragen bij aan belangrijke creatieve competenties: onderzoeken, creëren, presenteren en reflecteren. De MuziekRoute werkt met een lange leerlijn die zich ontwikkelt van groep 1 tot en met groep 8, hanteert een eigen muzikale taal en biedt handvatten in het creatieve proces. Geïnteresseerde leerlingen kunnen buiten schooltijd hun muzikale kennis verdiepen in MuziekRoute na School, de MuziekRoutebands of de MuziekRoute vakantieweken. 

Onze docenten zijn elke week te vinden op de basisscholen in Overvecht, waar ze zich zowel binnen als buiten school inzetten om samen met alle leerlingen muziek te maken. Die vleugels die je krijgt van muziek en het samen maken, die willen we met alle kinderen delen! 

Creatief leren

De MuziekRoute werkt volgens de methode van creatief leren. Binnen creatief leren staan eigenaarschap, eigenheid, creativiteit en samenwerken centraal.

De aanpak van de MuziekRoute is uniek en onderscheidend in Nederland. Het gaat niet om het aanleren van een liedje of noten leren spelen. Creatief leren draait om zelf ontdekken en ervaren. Kinderen leren hoe je met een hele groep muziek kunt maken vanuit je eigen inbreng. Zo krijgen de diverse achtergronden van de kinderen en hun persoonlijke belevingswereld een plek. Er is aandacht voor de creativiteit en de eigen stem van het kind, voor de emotionele ontwikkeling en voor het creëren en waarborgen van veiligheid.

Vreedzame school

Alle scholen in Overvecht hanteren de Vreedzame Schoolmethode. Het is een programma voor basisscholen, dat sociale competentie en democratisch burgerschap benadrukt. Het uitgangspunt is dat de klas en de school een leefgemeenschap weerspiegelen. Hierdoor voelen kinderen zich gehoord en gezien, krijgen een stem en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Ook leren ze om open te staan voor de verschillen tussen mensen. Dit resulteert in kinderen die zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de gemeenschap. De aanpak van Creatieve Music Making sluit naadloos aan op de principes van de Vreedzame School. 

Creatief vermogen Utrecht

MuziekRoute maakt onderdeel uit van het lerend netwerk Creatief Vermogen Utrecht in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. In dit netwerk staat de ontwikkeling van creatieve vaardigheden bij leerlingen, leerkracht en culturele partner centraal. 

pastedGraphic.png

Onze medewerkers

Geert van Boxtel

Zakelijk directeur

Rachid Khelifi

Artistiek leider

Peter Sambros

Artistiek leider

Annette Reissenweber

Productie

Charlotte vd Linden

Muziekdocent

Thomas du Gardijn

Muziekdocent, gitaar

Luc Hudepohl

Muziekdocent, trompet, zang&bewegen

Timo Eelkema

Muziekdocent, gitaar, zang&bewegen

Femke Bun

Muziekdocent, zang

Mireille Linger

Muziekdocent, slagwerk

Rosemerijn Struijk

Muziekdocent, zang

Diederick v Rijsewijk

Muziekdocent, gitaar, zang&bewegen

Rozemarijn de Vet

Muziekdocent, zang

Anne van Asselt - Brouwer

Muziekdocent, zang

Charley Harsema

Muziekdocent, zang, zang&bewegen

Johanna Kouwenhoven

Muziekdocent, viool

Bart van de Lisdonk

Muziekdocent, zang

Partners van Muziekroute

ZIMIHC (spreek uit: zimmik) is dé plek voor amateurkunst in Utrecht. Iedereen die kunst wil maken, programmeren of bekij...

De Brede School Overvecht werkt aan de best mogelijke toekomstkansen van ieder kind in de wijk Overvecht, van 0 tot 12 j...