MuziekRoute

De MuziekRoute verzorgt creatief muziekonderwijs op alle reguliere basisscholen in de Utrechtse wijk Overvecht. Van de kleuters van groep 1 tot en met de leerlingen uit groep 8 die de sprong naar het middelbaar onderwijs gaan maken: alle kinderen uit Overvecht volgen een MuziekRoute in hun eigen school. De vakdocenten van de MuziekRoute musiceren, zingen, creëren en improviseren samen met de leerlingen. Onze aanpak richt zich op het stimuleren van sociaal-emotionele en muzikale vaardigheden en draagt bij aan de creatieve competenties van de kinderen: onderzoeken, creëren, presenteren en reflecteren. De MuziekRoute werkt met een lange leerlijn die de volledige basisschoolperiode omvat. Gemotiveerde leerlingen kunnen na schooltijd instrumentles volgen en hun kwaliteiten verder ontwikkelen. Tijdens schoolvakanties kunnen leerlingen samenspelen bij de MuziekRoute Vakantieweek en leerlingen uit de hogere groepen kunnen meespelen in een heuse schoolband! Twee keer per jaar laten de kinderen hun talenten zien tijdens een presentatie: éénmaal op school en éénmaal in Zimihctheater Stefanus waar alle ouders hun kinderen kunnen zien optreden.

MuziekRouteKleuters

De allerjongste leerlingen van de scholen in Overvecht krijgen al muziekles! Op speelse wijze brengen onze vakdocenten muziek in de kleuterklassen. Samen liedjes zingen, meeklappen en dansen zijn de eerste stapjes op de MuziekRoute van de kinderen uit groep 1 en 2. Enthousiasme, plezier en samen muziek ervaren staan centraal en bieden de kleuters een eerste  kennismaking met het luisteren naar en maken van muziek. 

MuziekRouteGroep8Act

In groep 8 gaan de leerlingen een muzikale act bedenken, maken, repeteren en presenteren. Daarin proberen de leerlingen zoveel mogelijk muzikale kennis en bagage van zeven jaar MuziekRoute gebruiken. 

We werken gedurende tien lessen hieraan, samen met twee muziekdocenten.
De presentatie kan bestaan uit meerdere disciplines, denk aan beweging, dans, toneel, sport, tekenen, schilderen etc. 

Tijdens de eindpresentaties in ZIMIHC Stefanus wordt de Groep8Act gepresenteerd!

 

 

Na schooltijd

MuziekRouteVakantieWeek

Tijdens de herfst-, voorjaars- en meivakantie kunnen alle MuziekRoute-leerlingen die een instrument bespelen meedoen met het MuziekRoute vakantieweek. Kinderen van verschillende scholen maken samen muziek. De leerlingen bedenken wat voor muziek ze willen spelen en werken hieraan onder deskundige begeleiding van onze docenten. Naast eigenaarschap zijn onderzoeken, experimenteren, kritisch denken en reflecteren belangrijke kernwaarden. Aan de vakantieweek doen ook professionele instrumentalisten mee. Zij dienen enerzijds als muzikaal rolmodel en anderzijds verrijken zij de muziek door de hoge mate van beheersing op het instrument. Vlak voor de uitvoeringen voegt ook een aantal leden van het Rosa Ensemble zich bij de repetities. We repeteren in de vakantieperiodes dagelijks en het geeft op vrijdagmiddag een presentatie aan de ouders en overige belangstellenden.

MuziekRouteNaSchool en MuziekRouteBand

MuziekRoute na School en MuziekRouteBand

In groep 5 maken de leerlingen kennis met verschillende muziekinstrumenten als viool, trompet, gitaar en drums. Als de leerlingen van groep 5 tot en met 8 geïnteresseerd zijn in het leren bespelen van een instrument, biedt de MuziekRoute hen de mogelijkheid om na school in kleine groepjes les te volgen op dat instrument. Voor dezelfde leerlingen is er ook de mogelijkheid om met een échte band samen te spelen! Samen met ervaren musici werk je bij de MuziekRouteBand aan je eigen liedjes die je zelf speelt! 

MuziekRouteKaart

De aanpak van de MuziekRoute is grafisch weergegeven in een zevental routekaarten waarop de leerlijn te zien is die wij hanteren bij onze muzieklessen in alle groepen van de basisschool. De routekaarten staan elk voor één schooljaar (met uitzondering van groep 1 en 2 die samen een routekaart hebben) en hebben heldere grafische symbolen die onderdelen van het leerproces markeren.

De kinderen stappen in groep 1 voor het eerst in het bootje van de MuziekRoute en varen in de loop van hun tijd op de basisschool langs de eilanden ‘zingen, spelen en maken’. Deze routekaart is tegelijk ook de lesopbouw: op deze drie poten rust onze aanpak. Het eiland ‘maken’ is karakeristiek voor onze aanpak: naast zingen en spelen stimuleren we nadrukkelijk hwt creatieve vermogen van de kinderen om zelf dingen te ontwikkelen. 


Meer informatie