Muzieklessen

Voor alle kinderen in Overvecht start de MuziekRoute in groep 1 en 2. Wij verzorgen lessen Zang en bewegen waarin de leerlingen spelenderwijs muziek leren ontdekken. In de groepen 3 tot en met 8 geven onze vakdocenten muziekles waarbij het accent ligt op de basis van muziekmaken: zingen. Door de jaren heen groeien de muzikale ervaringen van de kinderen en vanaf groep 5 kiezen ze een instrumenten: trompet, viool, gitaar of slagwerk. Als aanvulling op de instrumentale lessen krijgen de leerlingen in de jaren daarna verdiepende lessen waarbij zelf (muziek) maken centraal komt te staan. Ook kunnen leerlingen die extra les willen op een instrument, vanaf groep 5 na schooltijd les blijven volgen tijdens Muziek na School, in de vakanties bij de Ensembleweken of met hun klasgenoten bij de Bandlessen. 

Zang en bewegen

Deze tekst kan worden aangepast in DirectAccess onder ALGEMEEN >> PAGINATEKSTEN  >> Zang_en_Bewegen

Zanglessen groep 3-8

Deze tekst kan worden aangepast in DirectAccess onder ALGEMEEN >> PAGINATEKSTEN  >> Zanglessen

Instrumentlessen - Bandlessen

Deze tekst kan worden aangepast in DirectAccess onder ALGEMEEN >> PAGINATEKSTEN  >> Instrumentlessen_bandlessen

Na schooltijd

Het Ensemble

Tijdens de herfst-, voorjaars- en meivakantie kunnen alle MuziekRoute-leerlingen die een instrument bespelen meedoen met het MuziekRoute Ensemble. Kinderen van verschillende scholen maken samen muziek. De leerlingen bedenken wat voor muziek ze willen spelen en werken hieraan onder deskundige begeleiding van onze docenten. Naast eigenaarschap zijn onderzoeken, experimenteren, kritisch denken en reflecteren belangrijke kernwaarden. Aan het ensemble doen ook professionele instrumentalisten mee. Zij dienen enerzijds als muzikaal rolmodel en anderzijds verrijken zij de muziek door de hoge mate van beheersing op het instrument. Vlak voor de uitvoeringen voegt ook een aantal leden van het Rosa Ensemble zich bij de repetities. Het ensemble repeteert in de vakantieperiodes dagelijks en het geeft op vrijdagmiddag een presentatie aan de ouders en overige belangstellenden.

Muziek na school

Vanaf groep 5 kunnen leerlingen die gemotiveerd zijn na schooltijd muziekles blijven volgen op hun instrument in het lesprogramma Muziek na School. Deze lessen worden verzorgd door dezelfde docenten die zij op school hebben leren kennen. De lessen worden gegeven in groepsverband waarbij leerlingen van verschillende scholen samen de les volgen.