De Routekaart: de aanpak van de MuziekRoute

De aanpak van de MuziekRoute is vervat in een zevental routekaarten waarop de lange leerlijn te zien is die wij hanteren bij onze muzieklessen. De routekaarten staan elk voor één schooljaar (met uitzondering van groep 1 en 2 die samen een routekaart hebben) en hebben heldere grafische symbolen die onderdelen van het leerproces markeren.

Eigenaarschap is een centraal begrip in onze aanpak: elke groep heeft een eigen kaart en nodigt kinderen en leerkrachten uit om mee te denken over de inhoud van de muziekles en stimuleert hen om zelf interessante thema’s te kiezen. 

In de verschillende onderdelen van de routekaarten zijn de ‘stralen van de diamant’ te herkennen die Creatief Vermogen Utrecht ontwikkelde en dient als houvast binnen de partnerschappen die wij met de scholen in Overvecht onderhouden. https://www.creatiefvermogenutrecht.nl/de-diamant/

  • De kinderen stappen in groep 1 voor het eerst in het bootje van de MuziekRoute en varen in de loop van hun tijd op de basisschool langs de eilanden ‘zingen, spelen en maken’. Deze routekaart is tegelijk ook de lesopbouw: op deze drie poten rust onze aanpak. Het eiland ‘maken’ is karakeristiek voor onze aanpak: naast zingen en spelen stimuleren we nadrukkelijk de creatieve vermogens van de kinderen om zelf dingen te ontwikkelen. 
  • Ieder eiland bevat een aantal aanlegsteigers die symbool staan voor bepaalde muzikale competenties. Grafisch zijn deze aanlegsteigers wit gemaakt: elk jaar heeft nieuwe -witte- aanlegsteigers- terwijl die uit vorige jaren zwart worden maar wel nadrukkelijk zichtbaar blijven.
  • Het kompas dat op de Routekaarten aanwezig is, staat voor: ‘luisteren, onderzoeken, maken, doen’. Vanaf welke richting benader je een aanlegsteiger? Het kompas zorgt ervoor dat niet alles in één leerstijl wordt aangeboden, maar dat er verschillende benaderingswijzen (voor verschillende kinderen) zijn die elk een eigen leerstijl impliceren. Aan de hand van de inhoud bepalen docent en leerling samen welke leerstijl relevant is. 
  • De ‘reflecterende oceaan’ waarin de eilanden zich bevinden is een metafoor voor reflectie: feedback op elkaar en op zichzelf.
  • Het logo van de MuziekRoute is het zeil van de boot waarin de kinderen varen op de reflecterende oceaan.
  • De rol van de muziekdocent is die van loods eerder dan die van kapitein. Het bewaken van het reflectieproces is één van de belangrijkste taken van de docent.


Groep 1 en 2

De nadruk ligt op kennismaken met en ervaren van muziek op een prettige, laagdrempelige manier. Op de kaart staan alleen de begrippen ‘zingen’ en ‘bewegen’ en deze worden in de lessen speels gehanteerd. Er is nadrukkelijk ruimte voor aansluiting op thema’s die spelen op school. We zoeken op die manier maximale aansluiting op wat er leeft binnen de scholen. 

 

Groep 3 en 4

Het speelse van de kleutergroepen maakt geleidelijk plaats voor een meer bewust proces van muziek luisteren, ontdekken en het zetten van de eerste stappen om zelf dingen te maken. 

 

Groep 5

Wat ze hebben geleerd op de drie eilanden in groep 3 en 4 vormt de basis voor het vervolg in groep 5, waar een eerste kennismaking met muziekinstrumenten centraal staat. . Ook maken ze kennis met improvisatie. Het eiland ‘maken’ wordt belangrijker in deze groep. Deze kennismaking met muziekinstrumenten krijgt een vervolg voor geïnteresseerde leerlingen in MuziekRoute na School of de MuziekRoute Vakantieweken. In die naschoolse lessen worden kennis en vaardigheden op instrumenten vergroot. Voor de leerlingen in de oudere groepen is er daarnaast de mogelijkheid om deel te uit te maken van een MuziekRouteBand waar je met je vrienden en ervaren musici samenspeelt

 

Groep 6

Vanaf deze groep gaan we verder met verdieping via ‘muziek na school’. Binnenschools verschuift het accent meer en meer naar het eiland ‘maken’. Muziek op de computer (‘het computerstrand’) krijgt ook een plek in deze groep. We werken met Ableton. 

 

Groep 7

In groep 7 vindt een verdieping plaats op het eiland ‘zingen’. Centraal staan vooral vocale technieken: zang- en presentatietechniek, meerstemmig zingen, tekstinterpretatie, rap en spoken word. 

 

Groep 8

Groep 8 vergt een andere aanpak. De pubertijd is voor veel kinderen in beeld en het zicht op de middelbare school maakt dat motivatie en inspiratie een andere gedaante krijgen. Daarom hebben we in groep 8 ‘ACT’ ontwikkeld. De leerlingen maken, repeteren en presenteren een eigen muzikale act in samenspraak met onze docenten. Daarbij kunnen zij putten uit alle technieken en kennis die ze in de loop van de jaren hebben opgedaan. Dit doen we in tien lessen met twee muzikanten (docenten) van de MuziekRoute. Daarbij dagen we de kinderen ook uit om een verbinding met een andere discipline te leggen. Dat kan variëren van een andere kunstvorm tot sport.