MuziekRouteVakantieWeek

Tijdens de herfst-, voorjaars- en meivakantie kunnen alle MuziekRoute-leerlingen die een instrument bespelen meedoen met het MuziekRoute vakantieweek. Kinderen van verschillende scholen maken samen muziek. De leerlingen bedenken wat voor muziek ze willen spelen en werken hieraan onder deskundige begeleiding van onze docenten. Naast eigenaarschap zijn onderzoeken, experimenteren, kritisch denken en reflecteren belangrijke kernwaarden. Aan de vakantieweek doen ook professionele instrumentalisten mee. Zij dienen enerzijds als muzikaal rolmodel en anderzijds verrijken zij de muziek door de hoge mate van beheersing op het instrument. Vlak voor de uitvoeringen voegt ook een aantal leden van het Rosa Ensemble zich bij de repetities. We repeteren in de vakantieperiodes dagelijks en het geeft op vrijdagmiddag een presentatie aan de ouders en overige belangstellenden.

Inschrijven