ANBI Gegevens

STICHTING MUZIEKROUTE

UTRECHT | RSIN: 860000229
Sao Paulodreef 1, 3563 CM, Utrecht

KvK-nummer 74709569

NL33 INGB 0009 3194 77

info@muziekroute.nl

www.muziekroute.nl

 

Doelstelling:

De stichting heeft tot doel het (doen) bevorderen van de muzikale en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, alsmede al hetgeen met het voorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

 

Hoofdlijnen beleidsplan:

  • Vergroten van de impact van de MuziekRoute in Overvecht
  • Uitbreiding van de MuziekRoute met minimaal vier extra scholen in twee extra wijken in Utrecht
  • Verspreiden en verder ontwikkelen van onze aanpak van creative music making in samenwerking met scholen, andere muziekeducatieve initiatieven in Utrecht en met relevante organisaties en vakopleidingen.

 

Bestuurders:

Inge Broeckaert- voorzitter

Toon Kets - penningmeester

Floor de Koning - secretaris

Sander van Waveren - lid

 

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting MuziekRoute is onbezoldigd. Directeur, staf en docenten worden betaald. De honoraria die we hanteren, zijn afkomstig uit de Handreiking Tarieventool Cultuureducatie en Amateurkunst 2023.

 

 

Doneren aan de Muziekroute


Bekijk onze jaarrekening