De MuziekRoute draait mee in de nieuwe activiteitencarrousel van de Brede School Overvecht

Van warmmaakweken tot aan meedoen.
Dit schooljaar is de activiteitencarrousel van de Brede School anders dan anders.


De MuziekRoute draait mee in de nieuwe activiteitencarrousel van de Brede School Overvecht


De wijk Overvecht in Utrecht is nu verdeeld in noord en zuid. En niet meer in vier clusters. Op de poster is een kaartje van de wijk te vinden met daarop alle locaties waar activiteiten na schooltijd zijn. De poster is te vinden op alle scholen.
Nieuw; warmmaakweken
Op verzoek van de scholen ligt nu meer nadruk op activiteiten na schooltijd. Konden kinderen eerst vijf keer meedoen met extra lessen, nu is dat veel langer: vanaf eind september tot februari. Om kennis te maken met alle activiteiten begon het schooljaar met warmmaaklessen op school. Een korte les in de klas, een filmpje of een voorstelling op het plein na schooltijd. Kinderen konden kijken, ervaren, meedoen. Om alles thuis of in de klas nog eens te bespreken is een invulboekje gemaakt.

Aanmelden via de website
Aanmelden om mee te doen via de website van de Brede School is hetzelfde gebleven. Dit jaar zijn er veel activiteiten om uit te kiezen. Verschillende sporten, maar ook de street culture club, koken, tekenstudio, instrumentles (gitaar, slagwerk) en nog veel meer. Sommige activiteiten hebben een wachtlijst of zijn al vol.

Activiteiten van de Brede School
Hoe en voor wie? Wij organiseren activiteiten voor kinderen die naar (voor)scholen gaan die behoren bij de Brede School Overvecht. Dat zijn 12 scholen, te weten de Mattheusschool, Marcusschool, SBO St Maarten, Johannesschool, Joannes XXII, Jenaplanschool Cleophas, Op Dreef, De Schakel en vier OBO’s: de Gagel, Watertoren, Spoorzicht en Klopvaart.
Deze scholen krijgen van het Rijk en de gemeente een bijdrage om deze activiteiten mogelijk te maken.
Financiering van activiteiten
De financiering is per wijk en per school geregeld; gaan kinderen in een andere wijk dan Overvecht naar school, dan ontvangen die scholen mogelijk ook bijdrage. Daarom moeten wij helaas kinderen die niet naar een van de 12 scholen laten weten dat zij niet mee kunnen doen met activiteiten, zeker wanneer er zoals dit jaar erg veel vraag is en er wachtlijsten zijn. Meedoen Voor kinderen is meedoen gratis. Maar niet vrijblijvend.
Meldt je je aan en krijg je een mail met bevestiging dat je mee kan doen, dan rekenen wij op je komst. Lukt het een keer niet om aanwezig te zijn, geen probleem. Wil je het dan wel even laten weten aan de docent? Dan kan per mail of telefonisch.

Voor veel activiteiten zijn dit jaar wachtlijsten; er zijn ruim 1.000 aanmeldingen en dat is meer dan de beschikbare plaatsen!

Daarom wat tips bij het aanmelden:
❖ Achtergrondinformatie over de activiteit Door te klikken op de naam van de activiteit verschijnt meer informatie over de lessen, maar ook: = waar het is en hoe laat = voor welke groep(en) Check eerst of dit ook past voor het aanmelden.
❖ Noord of zuid Veel activiteiten zijn in Overvecht noord en/of zuid. Dit staat in de titel. Kijk ook even of dit klopt met de de wensen.
❖ Meedoen met meer dan 1 activiteit Dan kan en mag als er nog voldoende plaats is. Graag wel even checken of de activiteiten niet op dezelfde tijd zijn. Ook hier geldt, heb je een bevestiging dat je geplaatst bent, dan rekenen wij op je komst.
❖ Wachtlijst Vanwege de grote belangstelling is voor sommige activiteiten of groepen een wachtlijst. Dat betekent dat de aanmelding bij ons is ontvangen, maar dat je nog even niet mee kan doen. Zodra er weer plaats is krijg je bericht.
❖ Afwezig bij de activiteit Kan je een keer niet aanwezig zijn? Dan horen we (de docent en/of de Brede School) dat graag. Ben je twee keer afwezig zonder bericht, dan komt de plaats te vervallen. Kinderen van de wachtlijst komen dan aan de beurt.
❖ Plaatsing Kinderen worden geplaatst op volgorde van aanmelding. Maar dat niet alleen. Kinderen die nog niet lid zijn van een club of vereniging, die weinig activiteiten buiten schooltijd hebben of voor wie meedoen heel goed en leuk is, komen als eerste voor een plaats in aanmerking. Dit in overleg met de school en (vak)leerkracht.
❖ Voorkeur bij plaatsing Voorkeuren voor dag, tijd en plaats (bijvoorbeeld samen broers/zusjes/vriendjes) kunnen via de mail worden aangegeven nadat de deelname is bevestigd. Wij kijken dan of het mogelijk is om daarmee rekening te houden, maar kunnen dat niet garanderen.Terug
Deel het met uw vrienden!

Facebook